base64Hash

Dyrektywa dot. ochrony danych

Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania danych osobowych na stronie casamundo.com


1. Informacje prawne

Poniższa polityka prywatności zawiera informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych przez Casamundo. Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednie albo pośrednie powiązanie albo skojarzenie z określonym użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko albo adres e-mail.

2. Nazwisko i dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez spółkę Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Niemcy („kontroler”, dalej jako „Casamundo”), kontakt pod adresem [email protected] i dla następującej strony internetowej lub aplikacji: www.casamundo.pl.

Inspektor ochrony danych Casamundo jest dostępny pod adresem: [email protected] (wskazana spółka Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg). 

3. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes, którym kieruje się Casamundo albo podmiot trzeci, a także kategorie odbiorców

3.1. Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej/aplikacji

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej/aplikacji, przeglądarka używana na urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera strony/aplikacji i tymczasowo przechowuje je w miejscu nazywanym logiem. Nie mamy na to wpływu. Poniższe informacje zostaną zebrane nawet w przypadku niewykonania żadnych działań przez użytkownika i będą przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

·        adres IP urządzenia uzyskującego dostęp i połączonego z siecią

·        data i godzina uzyskania dostępu

·        nazwa i URL wyszukiwanego pliku

·        strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (URL referrera)

·        wykorzystywana przeglądarka i potencjalnie system operacyjny komputera połączonego z siecią, a także nazwa dostawcy usług internetowych

·        wykorzystywane urządzenia (np. komputer stacjonarny albo smartfon)

·        język stosowany w przeglądarce

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 (1) (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes opiera się na celach zbierania danych wymienionych poniżej. Podkreślamy, że na podstawie zbieranych danych nie jesteśmy w stanie uzyskać bezpośredniego powiązania z danym użytkownikiem i ustalić jego tożsamości i nie próbujemy tego robić.

Adres IP urządzenia i inne dane wymienione powyżej wykorzystujemy do następujących celów:

·        zapewnienie bezproblemowego połączenia

·        zapewnienie wygodnego korzystania ze strony internetowej/aplikacji

·        ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu

Dane zostaną usunięte gdy tylko ustanie pierwotna przyczyna ich zgromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu zapewnienia dostępności strony powyższy warunek zostaje spełniony wraz z zakończeniem danej sesji. Dane są przechowywane przez okres do 6 tygodni, a następnie automatycznie usuwane lub anonimizowane, co uniemożliwia przypisanie ich do użytkownika.

Ponadto na stronie internetowej/w aplikacji wykorzystujemy pliki znane jako cookie, narzędzia śledzenia i targetowania oraz wtyczki do mediów społecznościowych. Szczegóły dotyczące wykorzystywanych procedur oraz informacje o sposobie użycia danych w tym zakresie przedstawiono poniżej.

3.2. Tworzenie i korzystanie z konta użytkownika; rezerwacje i zapytania o rezerwację

3.2.1. Tworzenie konta

Podczas tworzenia konta użytkownika do korzystania z naszych usług przetwarzamy dane osobowe w jeden z poniższych sposobów:

·        w przypadku logowania przy użyciu Google (logowanie przy użyciu portalu społecznościowego) zapisujemy adres Gmail oraz informacje przesłane z konta Google (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, link do konta Google oraz domena najwyższego poziomu, płeć i domena hostowana)

·        w przypadku logowania przy użyciu Facebooka (login do portalu społecznościowego: Facebook Connect), adres e-mail i publiczne informacje z konta Facebook (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, grupa wiekowa, płeć, język, kraj i inne publiczne informacje)

·        w przypadku logowania przy użyciu adresu e-mail – adres e-mail.

Podobnie konto zostaje utworzone po wprowadzeniu adresu e-mail i dokonaniu rezerwacji albo wysłaniu zapytania o rezerwację za pośrednictwem naszej strony internetowej (patrz punkt 3.2.2.). Skorzystanie z tych usług z przyczyn technicznych wymaga utworzenia konta użytkownika, przechowywania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz danych dotyczących podróży.

Przy każdym logowaniu zapisywane są informacje techniczne o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o wyszukiwanych treściach. Pomaga nam to podnieść ogólną jakość korzystania ze strony internetowej, a także innych usług.

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) oraz (f) RODO. Użytkownicy przekazują nam dane w oparciu o stosunek umowny między użytkownikami a spółką. Nasz prawnie uzasadniony interes opiera się również na dążeniu do ochrony tożsamości użytkowników oraz zapobieganiu działaniom niezgodnym z prawem.

Zebrane dane usuniemy nie później niż w chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy.

3.2.2. Rezerwacje i zapytania o rezerwacje oraz przetwarzanie płatności

Nie świadczymy samodzielnie usług turystycznych. Umożliwiamy jedynie rezerwowanie usług turystycznych oferowanych przez naszych partnerów.

Gdy otrzymujemy zapytanie o rezerwacje, zbieramy poniższe dane jedynie w celu przekazania ich partnerom:

·      wybrane daty przyjazdu i odjazdu

·      imię i nazwisko

·      liczba gości

·      adres e-mail

·      (opcjonalnie) wiadomość do właściciela lokalu

W przypadku dokonania rezerwacji zbieramy poniższe dane jedynie w celu przekazania ich partnerom:

·      daty przyjazdu i odjazdu

·      imię i nazwisko

·      liczba gości

·      adres

·      adres e-mail

·      numer telefonu

·      (opcjonalnie) wybierz dodatki

·      metoda płatności, przy czym przetwarzaniem płatności zajmuje się – chyba że wskazano inaczej – pośrednik płatności Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurych, Szwajcaria), z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych.

Zbieranie wyżej wymienionych danych i ich przekazanie do partnerów jest czynnością przedumowną, konieczną do zawarcia umowy z jednym z partnerów (artykuł 6 (1) (b) RODO).

W przypadku rezerwacji przez system Direct Booking casamundo, obsługa płatności może alternatywnie być realizowana przez dostawcę usług płatności z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Ten dostawca usług płatniczych przetwarza wszystkie dane (imię i nazwisko, dane płatności, takie jak dane karty kredytowej/informacja o przelewie bankowym, adres rozliczeniowy, informacje o plikach cookie lub inne dane) niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej i ważnej transakcji płatniczej, wykrywania oszustw, oceny ryzyka lub zastosowania metody rozliczenia w celu dokonania płatności w ramach rezerwacji, poprzez wpłatę prawidłowej kwoty odpowiedniemu partnerowi i ewentualne uiszczenie opłaty za usługę casamundo. Mechanizm odwrotny ma zastosowanie w przypadku anulowania płatności, jeżeli operator usługi płatniczej wyda dyspozycję pełnego lub częściowego zwrotu – do wypłaty kwoty zwrotu na Twoje konto, początkowo wykorzystanie do płatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych płatności jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na naszym biznesowym interesie polegającym na dostarczaniu Państwu usług Rezerwacji Bezpośredniej, podczas gdy my chronimy Twoje dane osobowe poprzez umowę o przetwarzaniu danych z dostawcą usług płatniczych. Zwracamy uwagę, że nie gromadzimy poufnych informacji dotyczących płatności, takich jak dane karty kredytowej. Transakcje są przetwarzane przez wyżej wymienioną usługę płatniczą zgodną z PCI. Klikając jedną z oferowanych metod płatności (np. karta kredytowa, faktura) wyrażasz zgodę na korzystanie z usługi płatniczej, outsourcing takiej usługi oraz związane z tym przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych.

Aby móc zaoferować Ci metody płatności Klarna, przekazujemy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i e-mail) - za Twoją zgodą - firmie Klarna, aby mogła ona ocenić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z jej metod płatności i dostosować je do Twoich potrzeb. Przekazane dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w polityce prywatności Klarna https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.


3.3. Logowanie przy użyciu portali społecznościowych (Facebook albo Google)

3.3.1. Facebook Connect

W przypadku logowania przy użyciu Facebook Connect nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W ramach tego procesu Facebook wykrywa wykorzystanie danych do logowania do Casamundo.

Jeśli użytkownik wyraził serwisowi Facebook jednoznaczną zgodę w rozumieniu artykułu 6 (1) (a) RODO, dane osobowe zostaną przekazane nam w ramach procesu rejestracji przy użyciu portalu społecznościowego. Wykorzystujemy następujące przekazane nam dane, przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

·      adres e-mail

·      nazwa profilu Facebook (imię i nazwisko)

·      zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle profilu Facebook

·      przedział wiekowy (ponad 18 lat, ponad 21 lat)

·      link do konta Facebook

·      płeć

·      domena najwyższego poziomu konta Facebook, na którym użytkownik jest zalogowany

·      strefa czasowa wybrana na portalu Facebook

Te dane wykorzystujemy do

·      identyfikacji użytkowników jako naszych partnerów umownych

·      utworzenia konta użytkownika

·      skontrolowania poprawności wprowadzonych danych

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Korzystanie z tych danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług (artykuł 6 (1) (b) RODO). Zebrane dane usuniemy nie później niż w chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy.

Użytkownicy mają możliwość zablokowania powiązania z kontem Facebook.

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych przez usługodawcę, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

3.3.2. Logowanie za pośrednictwem Google

W przypadku logowania za pośrednictwem Google, wybierając „G kontynuuj z Google”, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. („Google”). W ramach tego procesu Google wykrywa wykorzystanie danych do logowania do Casamundo. Nie uzyskujemy przy tym informacji o koncie Google użytkownika. Następnie Google informuje użytkownika, że dane powiązane z kontem Google zostaną nam udostępnione i wskazuje na konkretne typy danych.

Rejestrację i korzystanie z Google reguluje polityka prywatności Google, a także warunki świadczenia usług (https://policies.google.com/privacy?hl).

Jeśli użytkownik wyraził serwisowi Google jednoznaczną zgodę w rozumieniu artykułu 6 (1) (a) RODO, dane osobowe zostaną przekazane nam w ramach procesu rejestracji przy użyciu portalu społecznościowego. Wykorzystujemy następujące przekazane nam dane, przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

·      adres e-mail

·      nazwa profilu Google (imię i nazwisko)

·      zdjęcie profilowe (albo awatar) wykorzystywane w Google

·      link do konta Google

·      płeć

·      domena najwyższego poziomu konta Google, na którym użytkownik jest zalogowany

·      domena, którą użytkownik zarządza w Google (domena hostowana, HD)

Te dane wykorzystujemy do

·      identyfikacji użytkowników jako naszych partnerów umownych

·      utworzenia konta użytkownika

·      skontrolowania poprawności wprowadzonych danych

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Korzystanie z tych danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług (artykuł 6 (1) (b) RODO). Zebrane dane usuniemy nie później niż w chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy.

Użytkownicy mają możliwość zablokowania powiązania z kontem Google.

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych przez usługodawcę, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl).

3.4. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

3.4.1. Newsletter

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy subskrypcję newslettera. Aby uniknąć błędów podczas wprowadzania adresu e-mail, korzystamy z procesu zwanego double opt-in: po wprowadzeniu adresu e-mail do pola rejestracji wysyłamy link potwierdzający. E-mail zostanie dodany do listy mailingowej wyłącznie po kliknięciu linku potwierdzającego. Użytkownik zawsze może cofnąć zgodę w ten sposób, ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji.

3.4.2. Polecane produkty

Wysyłamy wiadomości e-mail zawierające polecane przez nas produkty. Użytkownicy otrzymują te wiadomości niezależnie od tego, czy zasubskrybowali newsletter. Postępujemy w ten sposób, aby zapewnić użytkownikom informacje o produktach z naszej oferty, które mogą ich zainteresować ze względu na wcześniejsze wyszukiwania.

Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o polecanych produktach. Potrzebne do tego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2. Oprócz tego w każdym e-mailu znajduje się link służący do rezygnacji z subskrypcji.

3.4.3. Marketing spersonalizowany

Aby zapewniać użytkownikom informacje możliwie zbliżone do ich zainteresowań, kategoryzujemy profile użytkowników. W tym celu wykorzystujemy informacje o wyszukiwaniach w celu indywidualnego dostosowania newslettera i maili promocyjnych. Dążymy do przesyłania materiałów marketingowych powiązanych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników, aby uniknąć niechcianych reklam.

Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Przetwarzanie istniejących danych klientów do celów marketingowych jest uznawane za prawnie uzasadniony interes.

3.4.4. Mailing

Korzystamy z usługi SendGrid dostarczanej przez Twilio / SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, USA, do wysyłania maili (potwierdzenia rezerwacji i zapytań i informacje o nich oraz treści reklamowe). W celu personalizacji przesyłanych maili przetwarzane będą adresy e-mail i imiona użytkowników. W tym przypadku ma miejsce przetwarzanie dane na zlecenie przez Twilio / SendGrid.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wg art. 6 (1) (b) RODO lub zgoda wg art. 6 (1) (a) RODO, którą można odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania. Istnieje uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych przez Twilio / SendGrid zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twilio / SendGrid (https://sendgrid.com/policies/privacy/).

3.4.5. Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do wyżej wymienionych celów, oddzielnie dla każdego kanału komunikacyjnego, ze skutkiem na przyszłość. Z tego prawa użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail na [email protected] albo list na adres Casamundo podany w punkcie 2 powyżej.

W przypadku wniesienia sprzeciwu adres nie będzie przetwarzany w związku z działaniami marketingowymi. Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach materiały marketingowe mogą być wysyłane przez jakiś czas po odebraniu sprzeciwu wysłanego przez użytkownika. Jest to spowodowane warunkami technicznymi w związku z czasem niezbędnym do zarządzania wysyłaniem materiałów marketingowych i nie oznacza to, że nie uwzględniliśmy sprzeciwu użytkownika. Dziękujemy za wyrozumiałość.

3.5. Cookie – informacje ogólne

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO. Nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej uznaje się za prawnie uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Cookies to niewielkie pliki, automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie albo korzystania z aplikacji. Cookies nie oddziałują negatywnie na urządzenie, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Informacje przechowywane w plikach cookie są powiązane z określonym, wykorzystywanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie uzyskujemy informacje o tożsamości użytkowników. Cookie wykorzystywane są po części do optymalizacji naszych usług. Przykładowo korzystamy z cookie sesji w celu wykrycia, czy dany użytkownik odwiedzał w przeszłości określone podstrony na naszej witrynie i czy już zalogował się do swojego konta. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Oprócz tego, w celu ułatwienia obsługi strony, wykorzystujemy tymczasowe cookie, przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę w celu skorzystania z usług, automatycznie wykryjemy, że to kolejne odwiedziny, a także odzyskamy wszystkie wprowadzone informacje i zastosowane ustawienia, tak aby nie trzeba było wpisywać ich ponownie.

Jeśli użytkownik ma już konto i zalogował się albo skorzystał z funkcji „Nie wylogowuj mnie”, informacje przechowywane w cookie zostaną dodane do jego konta.

Oprócz tego cookie wykorzystujemy do statystycznej analizy korzystania ze strony internetowej i optymalizacji naszych usług, a także do wyświetlania informacji dopasowanych do potrzeb danego użytkownika. Cookie umożliwiają automatyczne wykrywanie poprzednich wizyt w przypadku powrotu do naszej witryny. Te pliki zostają automatycznie usunięte po określonym czasie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookie. Użytkownik ma jednak możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby na komputerze nie były przechowywane cookie albo aby zawsze przed utworzeniem pliku cookie wyświetlał się komunikat informujący o takim działaniu. Całkowita dezaktywacja cookie może spowodować, że pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe. Okres przechowywania cookie zmienia się zależnie od przeznaczenia plików.

3.6. Narzędzia analityczne

Stosujemy narzędzia analityczne do personalizacji i stałej optymalizacji stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkowników. Podstawą takiego działania jest artykuł 6 (1) (f) RODO, zezwalający nam na analizowanie korzystania ze strony.

3.6.1. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci dostarczanej przez Google. W ramach tego tworzymy spseudonimizowane profile użytkowania oraz korzystamy z cookie. Informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące korzystania ze strony, np.

·        rodzaj/wersja przeglądarki

·        stosowany system operacyjny

·        URL referrera (poprzednio odwiedzanej strony)

·        nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)

·        czas wysłania żądania do serwera

są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google świadczy usługi zgodnie z polityką prywatności i Tarczą Prywatności USA i jest członkiem programu Tarczy Prywatności USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Google przetwarza dane w naszym imieniu.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z witryny oraz internetu dla celów badania rynku i dostosowywania wyglądu tych stron internetowych do potrzeb ich użytkowników. Te informacje mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego prawo albo jeśli zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami. W żadnym wypadku nie dojdzie do połączenia adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi pochodzącymi od Google. Adresy IP są anonimizowane, co oznacza, że nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika („maskowanie IP”).

Użytkownik może zapobiec instalowaniu cookie, dokonując adekwatnych ustawień w przeglądarce. Całkowita dezaktywacja cookie może spowodować, że pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe. Oprócz tego użytkownik może zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Alternatywnie do wtyczki przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek wykorzystywanych na urządzeniach mobilnych, zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając ten link. W takim wypadku zostanie utworzony cookie opt out, zapobiegający przyszłemu zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Cookie opt out jest aktywny tylko w danej przeglądarce i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika tylko dla naszej witryny. Usunięcie cookie z przeglądarki spowoduje, że konieczne będzie ponowne utworzenie cookie opt out. Więcej informacji związanych z prywatnością danych zapewnianą przez Google Analytics znajduje się na tej stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec instalowaniu cookie, dokonując adekwatnych ustawień w przeglądarce. Całkowita dezaktywacja cookie może spowodować, że pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe. Oprócz tego użytkownik może zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Alternatywnie do wtyczki przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek wykorzystywanych na urządzeniach mobilnych, zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając ten link. W takim wypadku zostanie utworzony cookie opt out, zapobiegający przyszłemu zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Cookie opt out jest aktywny tylko w danej przeglądarce i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika tylko dla naszej witryny. Usunięcie cookie z przeglądarki spowoduje, że konieczne będzie ponowne utworzenie cookie opt out. Więcej informacji związanych z prywatnością danych zapewnianą przez Google Analytics znajduje się na tej stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

3.6.2. Google Tag Manager

Korzystamy z usługi Google Tag Manager. Ta usługa Google umożliwia zarządzanie tagami witryny za pomocą interfejsu użytkownika. Implementowane są tylko tagi, oznacza to, że żadne pliki cookie nie są ustawione i nie są gromadzone dane osobowe. Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji domeny lub poziomu plików cookie, dotyczy to wszystkich tagów śledzenia, które zostały zaimplementowane za pomocą usługi Google Tag Manager. W celu uzyskania większej ilości informacji, zobacz Wskazówki korzystania z usługi Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.  

3.6.3. New Relic

W celu monitorowania dostępności i wydajności serwerów wykorzystujemy usługę analizy sieci – „New Relic” – dostarczaną przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Przy wykorzystaniu spseudonimizowanych danych dotyczących użytkowania dokonujemy pomiaru wydajności technicznej (np. czasów odpowiedzi i realizacji zadania) w celu optymalizacji działania serwerów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności New Relic pod https://newrelic.com/privacy.

3.6.4. Snowplow

Korzystamy z otwartego oprogramowania do analizy sieci – Snowplow – dostarczanego przez Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, Londyn, EC2A 4RQ, Wielka Brytania. Częścią tego procesu są pliki cookie. Informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące korzystania ze strony, np.

·        rodzaj/wersja przeglądarki

·        stosowany system operacyjny

·        URL referrera (poprzednio odwiedzanej strony)

·        nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)

·        czas wysłania żądania do serwera

·        wyszukiwane frazy i ustawienia filtrów

·        kliknięcia na stronie internetowej

są przesyłane do serwera Casamundo we Frankfurcie i tam przechowywane.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z witryny oraz internetu dla celów badania rynku i dostosowywania wyglądu stron do potrzeb ich użytkowników.

3.6.5. Adform

Korzystamy z usługi śledzenia konwersji dostarczanej przez Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Dania. Tymczasowe pliki cookie (patrz punkt 3.5) dla potrzeb śledzenia konwersji zostają zapisane kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z reklamą zamieszczoną przez Adform. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Użytkownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w śledzeniu mogą dezaktywować pliki cookie Adform w ustawieniach przeglądarki lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przyszłości korzystając z tego linku (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Adform pod adresem (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/).

3.6.6. Adjust

W naszej aplikacji wykorzystujemy usługi analityczne Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Niemcy. Usługi te zintegrowane są z naszą aplikacją poprzez środowisko deweloperskie (SDK – Software Developer Kit). Informacje wygenerowane w tym środowisku, np.

·        zanonimizowany adres IP

·        identyfikatory mobilne, takie jak identyfikator reklamowy iOS (IDFA) lub identyfikator reklamowy Google

·        instalacja i pierwsze otwarcie aplikacji na urządzeniu mobilnym

·        interakcja użytkownika z aplikacją (np. zakupy w aplikacji, rejestracja),

·        przeglądane i klikane reklamy

są zbierane i wykorzystywane przez Adjust GmbH do oceny korzystania z aplikacji, sporządzania raportów z jej działania oraz do dostarczania innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji dla celów badania rynku i indywidualnego dostosowywania aplikacji. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą łączone z innymi danymi uzyskiwanymi przez Adjust z innych aplikacji.

Więcej informacji o polityce prywatności Adjust można znaleźć tutaj: https://www.adjust.com/privacy-policy. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się śledzeniu przez Adjust, korzystając z opcji „Opt out” w polityce prywatności Adjust. Aby tego dokonać, należy wybrać urządzenie, na którym Adjust nie ma wykonywać śledzenia i wskazać jego identyfikator. Z aplikacji na wskazanym urządzeniu natychmiast usunięta zostanie funkcja śledzenia zachowań.

3.6.7. TrackJS

Korzystamy z usług TrackJS LLC. Usługi TrackJS umożliwiają analizę błędów w JavaScript, abyśmy mogli ocenić i poprawić jakość naszej witryny i aplikacji. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności TrackJS: https://trackjs.com/privacy/

3.7. Targetowanie

Działania związane z targetowaniem wyszczególnione poniżej wprowadzane są na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Targetowanie ma na celu umożliwienie indywidualnie ukierunkowanej reklamy. Poprzez zastosowanie targetowania chcemy być pewni, że reklamy wyświetlane użytkownikom będą zgodne z ich zainteresowaniami.

3.7.1 Google AdWords

Casamundo korzysta z usługi Google AdWords, wykorzystującej śledzenie konwersji do pomiaru efektywności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. W tym celu, w momencie kliknięcia reklamy Google zapisywany jest plik cookie. Plik ten nie pozwala na identyfikację użytkownika, lecz umożliwia stwierdzenie, czy użytkownik wraca na stronę z określoną ofertą w 30-dniowym terminie ważności cookie.

Każdy reklamodawca AdWords otrzymuje inny plik cookie. Uniemożliwia to śledzenie plików cookie przez stronę internetową reklamodawców AdWords. Informacje zebrane z wykorzystaniem cookie konwersji wykorzystywane są do generowania statystyki konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Śledzimy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji.

Można na stałe wyłączyć zapisywanie cookie konwersji Google poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Politykę prywatności Google związaną ze śledzeniem konwersji można znaleźć tu: https://services.google.com/sitestats/pl.html

3.7.2. Google Dynamic Remarketing

Korzystamy z Google Dynamic Remarketing z funkcjami wieloplatformowymi Google AdWords i Google DoubleClick.

Funkcja ta umożliwia nam połączenie grupy odbiorców reklam stworzonych przez Google Dynamic Remarketing z wieloplatformowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób, opierając się na zainteresowaniach użytkowników, spersonalizowane treści reklamowe, dostosowane do użytkownika na podstawie jego dotychczasowego sposobu korzystania z przeglądarki na jednym urządzeniu (np. smartfonie), mogą być wyświetlane również na innym urządzeniu (np. na tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu odpowiednich zgód w Google, Google połączy w tym celu historię przeglądania sieci i historię aplikacji z kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane treści reklamowe mogą pojawiać się na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do logowania na koncie Google.

Aby umożliwić obsługę tej funkcji, Google Analytics zbiera zweryfikowane przez Google nazwy użytkowników, które zostają tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analitycs w celu określenia grup docelowych dla promocji wieloplatformowych.

Z opcji remarketingu wieloplatformowego i targetowania można zrezygnować na stałe, wyłączając spersonalizowaną reklamę na koncie Google. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć: https://adssettings.google.com/authenticated?hl.

Więcej informacji oraz warunki prywatności danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.7.3. Google AdSense

Do wyświetlania reklam na naszej stronie wykorzystujemy Google AdSense. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyświetlać reklamy powiązane z zainteresowaniami użytkownika. Reklamy te można rozpoznać po odnośniku „Google Ads”. W tym celu Google korzysta z plików web beacon i cookie (patrz punkt 3.5.). Informacje wygenerowane przez pliki cookie i web beacon o korzystaniu z tej strony (wraz z adresem IP użytkownika) oraz o dostarczanych formatach reklamy przekazywane są do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google może udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym.

Włączyliśmy reklamy podmiotów zewnętrznych Google AdSense. Dane mogą być przesyłane do tych podmiotów (wymienionych pod adresem:https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie przez Google AdSense, wyłączając reklamę opartą na zainteresowaniach w Google poprzez link https://adssettings.google.com/authenticated?hl.

Więcej informacji oraz warunki prywatności danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl.

3.7.4. Criteo

Technologia pikseli (patrz punkt 3.6.5.) dostarczana przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France ("Criteo") pozwala na zbieranie i przechowywanie danych dla potrzeb marketingu i optymalizacji.

Piksele przesyłają do serwera sieciowego adres IP użytkownika, adres referrera ostatnio odwiedzonej strony, znacznik czasu przeglądania piksela, informacje o stosowanej przeglądarce i wcześniej zapisane informacje z pliku cookie. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili przy użyciu pseudonimów.

Technologie pikselowe Criteo umożliwiają nam ewaluację kampanii i treści reklamowych. Stosując specjalny algorytm, Criteo analizuje zachowanie podczas przeglądania internetu i może wykorzystywać indywidualnie dobrane rekomendacje produktów oraz spersonalizowane bannery reklamowe na innych stronach („publikatorzy”). Więcej informacji o technologii Criteo można znaleźć w polityce prywatności Criteo pod adresem: https://www.criteo.com/privacy.

Korzystanie z Criteo powoduje wczytywanie dodatkowych pikseli partnerów handlowych Criteo. Zestawienie publikatorów i sieci wczytujących piksele Criteo można znaleźć pod adresem: https://www.criteo.com/privacycriteo-works-with-the-following-platforms/. Dane zebrane za pomocą technologii Criteo nie będą wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Wyklucza się możliwość wszelkich zastosowań danych wykraczających poza powyższe oraz możliwość innego rodzaju transferu danych do podmiotów zewnętrznych.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje piksele. Użytkownicy mogą korzystać z odpowiednich narzędzi lub wtyczek przeglądarki uniemożliwiających wykorzystanie pikseli na naszych stronach (np. poprzez stosowanie dodatku „AdBlock” dla przeglądarki Firefox).

W dowolnym momencie można również wyrazić sprzeciw wobec spseudonimizowanej analizy zachowań podczas przeglądania internetu. Instrukcję wyłączenia usługi Criteo można znaleźć pod adresem https://www.criteo.com/privacy.

Zwracamy uwagę, że rezygnacja ze spersonalizowanych reklam od Criteo i innych partnerów będzie skutkować dalszym otrzymywaniem reklam, które jednak nie będą w takim samym stopniu dostosowane do zainteresowań i przyzwyczajeń użytkownika.

3.7.5. Bing Ads

Korzystamy z Bing Universal Event Tracking (UET) od Microsoft Bing Ads. Jest to usługa dostarczana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA („Microsoft”). Umożliwia nam to śledzenie aktywności użytkowników na naszych stronach, jeśli użytkownicy trafiają na nie poprzez Bing Ads.

Kiedy użytkownik dociera na naszą stronę poprzez reklamę Bing Ads, na jego komputerze zapisywany jest plik cookie (patrz punkt 3.5.). Znacznik Bing UET jest zintegrowany z naszą stroną internetową. Jest to kod wykorzystywany do przechowywania danych o użytkowaniu naszej strony w połączeniu z plikami cookie. Między innymi zawiera on informacje o czasie spędzonym na stronie, o tym, które obszary strony otwarto, i jakie reklamy skierowały użytkownika na stronę. Nie są zbierane dane o tożsamości użytkownika.

Informacje są przesyłane do serwerów Microsoft w USA i tam przechowywane przez maksymalnie 180 dni.

Więcej informacji o usługach analitycznych Bing Ads można znaleźć na stronie Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć w polityce prywatności Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

3.7.6. Taboola

Na naszej stronie wykorzystywane są technologie Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA („Taboola”). Taboola wykorzystuje pliki cookie (patrz punkt 3.5.), zapisujące informacje o korzystaniu z poszczególnych treści i odwiedzinach na poszczególnych stronach (śledzenie konwersji). Plik cookie umożliwia nam tworzenie spseudonimizowanych profili użytkowania poprzez gromadzenie danych związanych z urządzeniem, a także danych logów, umożliwiając nam rekomendowanie treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Dzięki temu jesteśmy w stanie indywidualnie dostosowywać oferty do użytkowników. Profile użytkowania nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Więcej informacji o Taboola i możliwości wyłączenia plików cookie Taboola można znaleźć tutaj: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.7.7. Facebook Custom Audiences

Dodatkowo korzystamy z Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences jest usługą marketingową Facebooka. Umożliwia nam wyświetlanie spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam na Facebooku określonym grupom spseudonimizowanych użytkowników naszej strony, którzy korzystają także z Facebooka.

Piksel Facebook Custom Audience jest zintegrowany z naszą stroną. Jest to kod Java Script wykorzystywany do przechowywania informacji o użytkowaniu strony, niebędących danymi osobowymi. Informacje te obejmują adres IP, rodzaj stosowanej przeglądarki, adres otwartej strony oraz adres strony, z której nastąpiło przejście. Informacje są przesyłane do serwerów Facebooka w USA. Na miejscu przeprowadzana jest automatyczna kontrola, czy zapisano plik cookie Facebooka. Cookie Facebooka automatycznie określa, czy dany użytkownik należy do istotnej dla nas grupy docelowej. Jeżeli tak jest, wyświetlimy odpowiednie reklamy na Facebooku. W ramach tego procesu tożsamość użytkownika nie jest ustalana ani przez nas, ani przez Facebooka.

Korzystaniu z Custom Audiences można się sprzeciwić na stronie Facebooka (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Po zalogowaniu się na konto Facebook użytkownik zostanie przeniesiony na stronę ustawień reklam na Facebooku.

Więcej informacji o prywatności na Facebooku, patrz polityka prywatności Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.7.8. Ad Up

Z naszą stroną zintegrowana jest również technologia Ad Up, dostawcy usług Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy. Ad Up wykorzystuje cookie do śledzenia konwersji oraz oceny efektywności reklam i słów kluczowych. Poprzez zbieranie zanonimizowanych i/albo spseudonimizowanych danych Ad Up może wyświetlać przez określony czas reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Ad Up: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Można wyłączyć Ad Up w przeglądarce, klikając przycisk „aktywuj cookie opt out”.

3.7.9.  Opcja sprzeciwu/opt out

Użytkownik może zapobiec stosowaniu opisanych technologii targetowania, aktywując adekwatne ustawienie cookie w przeglądarce (patrz także punkt 3.5.). Oprócz tego można wyłączyć marketing oparty na preferencjach, korzystając z managera preferencji, dostępnego pod: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

4. Usługi i pluginy podmiotów zewnętrznych

4.1 Google Maps

Wykorzystujemy API Google Maps, aby wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie i umożliwiać uproszczone korzystanie z nich. Aby możliwe było użycie funkcji Google Maps, adres IP użytkownika jest przesyłany na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywany (patrz punkt 3.6.1. dotyczący Tarczy Prywatności USA). Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO. 

Warunki świadczenia usług dot. Google Maps opisano tutaj: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. Więcej informacji o prywatności danych znajduje się w polityce prywatności Google dostępnej pod: https://policies.google.com/privacy.

4.2. WhatsApp

Z usługą Casamundo można skontaktować się przez usługę dostarczaną przez WhatsApp Ireland Limited. Aby to było możliwe, wyślij wiadomość WhatsApp ze swojego telefonu na nasz numer, albo skontaktuj się bezpośrednio przez WhatsApp w przeglądarce internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyrażona zgoda wg art. 6 (1) (a) RODO, którą można odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania.

Nie odpowiadamy za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez WhatsApp. Kontakt z nami możliwy jest również za pośrednictwem telefonu lub maila.

WhatsApp korzysta z szyfrowania end-to-end, dzięki czemu treść rozmów jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Korzystając z WhatsApp użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania i politykę prywatności tej usługi. Więcej informacji dostępnych jest tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/.

4.3. Trusted Shops

Stosujemy na naszej stronie internetowej znak jakości Trusted Shops do wyświetlania rankingów opracowywanych przez Trusted Shops. Opiera się to na naszym uzasadnionym interesie polegającym na optymalizacji naszego marketingu. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Znak jakości oraz reklamowane usługi dostarczane są przez Trusted Shops. Subbelrahter Str. 15c, 50823 Cologne, Niemcy.

Aktywacja znaku jakości powoduje, że serwer sieciowy automatycznie zapisuje plik dziennika zawierający m. in. adres IP, datę i czas dostępu, ilość transferowanych danych i dostawcę usług internetowych (dane dostępowe), co dokumentuje dostęp. Powyższe dane dostępu nie są analizowane i zostają automatycznie zastąpione najpóźniej po siedmiu dniach od zakończenia wizyty na stronie. Inne dane osobowe będą przekazywane Trusted Shops tylko, jeśli użytkownik zdecyduje się użyć produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub po zarejestrowaniu się do ich używania. W tym przypadku obowiązuje umowa pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.

4.4. YouTube

Korzystamy z usługi dostarczanej przez portal wideo YouTube obsługiwany przez Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94006, USA. YouTube umożliwia nam integracje i wyświetlanie filmów.

YouTube łączy się z serwerami YouTube po otwarciu strony ze zintegrowanym pluginem YouTube. W ten sposób YouTube uzyskuje informacje na temat konkretnej strony otwartej za pośrednictwem Casamundo. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do YouTube, YouTube może przypisać zachowanie użytkownika do jego profilu. Funkcję tę można wyłączyć wylogowując się przed wizytą na stronie.

Casamundo korzysta z YouTube w celu stworzenia bardziej interesującej formy prezentacji swoich usług internetowych. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji o polityce prywatności YouTube można znaleźć pod (https://policies.google.com/privacy).

4.5. Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek („Google Fonts”) dostarczonych przez Google.

W tym celu, kiedy strony Casamundo są otwarte, przeglądarka ładuje wymaganą czcionkę do pamięci podręcznej przeglądarki. Jest to niezbędne, by przeglądarka mogła wyświetlać poprawioną wizualnie wersję naszych tekstów. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, komputer użyje do wyświetlania tekstu czcionki domyślnej. Uzupełnieniem integracji czcionek jest połączenie z serwerem, zwykle serwerem Google w USA. W ramach tego połączenia do serwera zostaną przekazane informacje o stronach Casamundo odwiedzonych przez użytkownika.

Po przejściu na stronę, użytkownicy nie przesyłają plików cookies do API Google Fonts. Dane przesyłane w połączeniu z pageview przekazywane są do domen charakterystycznych dla danych zasobów, takich jak fonts.googleapis.com czy fonts.gstatic.com. Użytkownik nie zostanie skojarzony z jakimikolwiek informacjami zebranymi lub wykorzystywanymi w związku z równoległym użyciem usług Google z uwierzytelnieniem, takich jak Gmail. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokadę wczytywania czcionek z serwerów Google.

Casamundo korzysta z Google fonts, by zapewnić atrakcyjną wizualnie prezentację swoich usług. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

4.6. TradeTracker

Korzystamy z usług TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstr. 26, 22087 Hamburg, Niemcy. TradeTracker jest siecią partnerską dla potrzeb marketingu.

Sieć dystrybucji wykorzystywana jest do umieszczania reklam Casamundo lub stron podmiotów zewnętrznych. Prowizja wypłacana jest w oparciu o sprzedaż lub kliknięcia. W tym celu Casamundo udostępnia różne metody reklamy, z których mogą korzystać członkowie sieci partnerskiej.

TradeTracker zapisuje plik cookie (patrz punkt 3.5), w którym określone są: numer identyfikacyjny partnera, numer seryjny użytkownika oraz metoda reklamy. Ułatwia to przetwarzanie płatności prowizji pomiędzy Casamundo i partnerem przez TradeTracker. W tym śledzącym pliku cookie nie ma żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności TradeTracker (https://tradetracker.com/privacy-policy/).

4.7. AWIN

Korzystamy z usług AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Niemcy. AWIN jest siecią partnerską dla potrzeb marketingu. Sieć dystrybucji wykorzystywana jest do umieszczania reklam Casamundo lub stron podmiotów zewnętrznych. Prowizja wypłacana jest w oparciu o sprzedaż lub kliknięcia. W tym celu Casamundo udostępnia różne metody reklamy, z których mogą korzystać członkowie sieci partnerskiej.

AWIN zapisuje plik cookie (patrz punkt 3.5), w którym określone są: numer identyfikacyjny partnera, numer seryjny użytkownika oraz metoda reklamy. Ułatwia to przetwarzanie płatności prowizji pomiędzy Casamundo i partnerem przez AWIN. W tym śledzącym pliku cookie nie ma żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności AWIN (https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb).

5. Grupa

Casamundo jest firmą grupy HomeToGo. Jesteśmy uprawnieni do okazjonalnego udostępniania danych osobowych użytkowników przedsiębiorstwom powiązanym w ramach grupy HomeToGo. Grupa HomeToGo obejmuje wszystkie (aktualne i przyszłe) pomioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez HomeToGo GmbH („HomeToGo”) albo w których HomeToGo sprawuje zarząd. Transfer danych w ramach grupy HomeToGo odbywa się z następujących przyczyn:

a)     Świadczenie usług pośrednictwa i obsługa portalu

b)     Świadczenie usług obsługi klienta

c)     Wysyłanie reklam za zgodą użytkownika lub jeśli to dozwolone przez obowiązujące prawo

d)     Analiza, optymalizacja i poprawa działania naszej strony internetowej i aplikacji

e)     Identyfikacja i wykrycie oszustw i działań bezprawnych

f)      Zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi regulacjami

Podstawą prawną wyżej transferu danych w obrębie grupy HomeToGo jest artykuł 6 (1) (a), (b) i (f) RODO.

W ujęciu szczegółowym, podstawą prawnym dla celów a) i b) jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Udostępnianie danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług.

Podstawą prawną celu c) jest wyraźna zgoda (art. 6 (1) (a) RODO), którą użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, lub nasz uzasadniony interes prawny polegający na marketingu wśród obecnych klientów (artykuł 6 (1) (f) RODO). Odwołanie nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania.

Dla celów d), e) i f) nasz uzasadniony interes polega na chęci poprawy jakości naszych usług oraz ochronie naszej tożsamości i zapobieganiu nieuczciwej działalności (art. 6 (1) (f) RODO).

6. Prawa użytkowników

6.1. Informacje ogólne

Oprócz prawa do odwołania udzielonej zgody użytkownicy mogą korzystać z innych, wymienionych poniżej praw, jeśli zaistnieją odpowiednie okoliczności:

·        Prawo dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z artykułem 15 RODO

·        Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia niepełnych danych osobowych zgodnie z artykułem 16 RODO

·        Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z artykułem 17 RODO

·        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO

·        Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

6.2. Prawo sprzeciwu

Na warunkach w art. 21 (1) RODO wobec przetwarzania danych można złożyć sprzeciw w oparciu o szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą.

Powyższe generalne prawo sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej polityce prywatności, opartych na zapisach artykułu 6 (1) (f) RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamowych, w oparciu o RODO jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do takiego ogólnego sprzeciwu wyłącznie po uzasadnieniu go ważnym interesem prawnym (np. zagrożeniem śmiercią lub zagrożeniem dla zdrowia). Ponadto każdy użytkownik może zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Casamundo, tj. komisarza ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg, Niemcy, tel.: +49 (0) 40 428 54-4040, e-mail: [email protected].


Wersja 2 – 1 października 2019 r.

image-tag