base64Hash

Wytyczne dotyczące treści dla marki Casamundo

1. Wprowadzenie

Casamundo to dynamiczna platforma podróżnicza, której podstawą są cenne spostrzeżenia gospodarzy i gości.

Prosimy naszych partnerów – w tym zarówno prywatnych, jak i profesjonalnych gospodarzy – o dostarczanie bogatych w informacje, wyczerpujących i wiarygodnych opisów ofert. Dodatkowo zachęcamy gości do pisania i udostępniania recenzji na temat pobytu, co pomaga wzbogacić naszą platformę o przydatne treści dla przyszłych gości. Aby zapewnić wysoką jakość, wiarygodność i integralność naszej platformy, opracowaliśmy następujące Wytyczne dotyczące treści. 

Uwaga: treści przesyłane przez naszych partnerów i gości odzwierciedlają ich osobiste opinie i perspektywy. Treści te nie odzwierciedlają opinii marki Casamundo i nie są przez nas popierane.

2. Treści udostępniane przez partnera

2.1 Opisy i zdjęcia obiektu 

Ważne jest, aby partnerzy udostępniali dokładne i zgodne z prawem informacje o swoich obiektach. Zalecane działania:

 • Dokładność i uczciwość – partnerzy muszą udostępniać dokładne i prawdziwe informacje o swoim obiekcie. Obejmuje to unikanie przesady czy stwierdzeń mogących wprowadzać w błąd.
 • Własność intelektualna – partnerzy powinni wykorzystywać tylko obrazy i treści, z których mają prawo korzystać i które nie naruszają praw autorskich ani praw do znaków towarowych.
 • Obrazy dobrej jakości – prosimy partnerów o przesyłanie wysokiej jakości obrazów, na których dobrze widać obiekt. Należy unikać zdjęć niskiej jakości, niewyraźnych lub mogących wprowadzać w błąd.
 • Kwestie dotyczące prywatności – partnerzy powinni szanować prywatność swoich sąsiadów i gości. Ważne jest, aby nie dodawać żadnych obrazów ani informacji, które mogłyby zagrozić czyjejś prywatności.
 • Brak dyskryminacji – partnerzy powinni unikać używania języka lub obrazów, które są dyskryminujące wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy społecznej.

3. Treści udostępniane przez gościa

3.1 Oceny i recenzje

 • Uczciwa opinia – recenzje powinny zawierać uczciwe i konstruktywne opinie dotyczące pobytu, w tym podkreślające pozytywne aspekty, a także obszary, które można poprawić. Goście powinni się starać pisać dokładne recenzje, ponieważ informacje mylące mogą mieć negatywny wpływ zarówno na partnerów, jak i na przyszłych gości.
 • Związek z pobytem – recenzje powinny dotyczyć faktycznego pobytu i doświadczenia z danym obiektem. Należy unikać nieistotnych treści, takich jak skargi niezwiązane z pobytem.
 • Język pełen szacunku – używanie lekceważącego i niestosownego języka jest zabronione. Recenzje zawierające obraźliwy lub nieodpowiedni język zostaną usunięte.
 • Prywatność –w recenzjach należy szanować prywatność partnerów i innych gości. Nie należy w nich ujawniać jakichkolwiek danych osobowych.
 • Brak dyskryminacji – w recenzjach należy się skupić na ogólnym doświadczeniu, a nie na cechach osobistych partnera lub innych gości. Jakiekolwiek oznaki dyskryminacji nie będą tolerowane.
 • Bez zniesławiania – Rrecenzje nie powinny zawierać żadnych oświadczeń, które mogą wyrządzić szkodę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek stronie, w tym osobom trzecim.

3.2 Zasady usuwania recenzji

Recenzje, które spełniają nasze Wytyczne dotyczące treści, nie będą edytowane ani usuwane przez platformę. Partnerzy nie mogą usuwać recenzji dokonanych bezpośrednio w serwisie Casamundo, chyba że są one niezgodne z zasadami. Recenzja może zostać usunięta tylko wtedy, gdy:

 • zawiera treści niezgodne z prawem lub jakiekolwiek informacje niezgodne z naszymi Warunkami świadczenia usługi lub niniejszymi Wytycznymi dotyczącymi treści; lub
 • gość nigdy nie przyjechał lub odwołał pobyt z powodu niezwiązanego z tym pobytem.

4. Zgłaszanie uwag

Twój wkład pomaga zapewnić uczciwą i pełną szacunku platformę podróżniczą. Jeśli zauważysz treści niezgodne z prawem lub jakiekolwiek informacje niezgodne z naszymi Warunkami świadczenia usługi lub niniejszymi Wytycznymi dotyczącymi treści, poinformuj nas o tym. Na każdej stronie oferty obiektu możesz podzielić się opinią na temat treści przesłanych zarówno przez naszych partnerów, jak i gości. W zależności od charakteru i liczby zgłoszonych problemów możemy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z naszej platformy. W niektórych przypadkach możemy również zawiesić konto użytkownika.

image-tag